Privacy Policy

การเก็บข้อมูลส่วนตัว

เว็บนี้สามารถเข้าชมได้โดยสาธารณะ เราไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ กับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การแชร์ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว นั่นหมายถึงเราไม่มีการแชร์ข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มอื่นใดเช่นกัน