“เกิดอะไรขึ้นกับลูกของเรา?” ชวนพ่อสังเกตสัญญาณเตือนในบ้านที่อาจเกี่ยวกับอาการกล้ามเนื้อบกพร่องของลูก

“เกิดอะไรขึ้นกับลูกของเรา?”

ชวน ‘พ่อแม่’ สังเกตสัญญาณเตือนในบ้านที่อาจเกี่ยวกับอาการกล้ามเนื้อบกพร่องและมีผลต่อการเขียนของลูก เพราะตัวหนังสือบิดเบี้ยวที่ดูไม่สละสลวย อาจเป็นสัญญาณเตือนที่มาจากร่างกายและจิตใจที่ไม่พร้อมของเด็กเล็ก เนื่องจากภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) จนทำให้พัฒนาการแทบทุกมิติของเด็กไม่ได้รับการพัฒนา

ทว่าสิ่งสำคัญทักษะการเขียน การเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยในเด็กเล็ก ยังส่งผลต่อศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง การสื่อสาร และทักษะเชิงวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ภาษา และ Executive Functions หรือ EF หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการฟื้นฟู ในระยะยาวอาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอนุบาลและเด็กประถมในอนาคต

อ่านบทความ ‘เขียนหนังสือไม่ได้ ≠ เรียนไม่เก่ง’ ได้ที่ :  https://mutualfinding.co/writing-loss/