ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เก้าอี้ โดดเดี่ยว
1 2 3